Žádost o vydání vyjádření – krok 1. identifikační údaje

Žadatel * fyzická osoba
právnická osoba
Kontakt
Titul
Jméno *
Příjmení *
Telefon *
E-mail *
Korespondenční adresa
Obec *
Část obce
Ulice
Č. popisné *
Č. orientační
PSČ *
Pole označená * jsou povinná
     
Název stavby *
Předchozí vyjádření
Důvod žádosti *
Důvod žádosti – interní
stupeň projektové dokumentace
Druh stavby *
ČOV, garáže, hřiště, rybníky, sady, skládky, pískovny, ...
Počet osob ve stavbě *
Kategorie stavby *
Popis stavby
Přílohy Info
(maximální počet příloh: 15, maximální velikost 1 přílohy: 10 MB,
Seznam přípustných příloh je uveden v Nápovědě)
Pole označená * jsou povinná
     
Přiblížit se na mapě můžete zadáním katastrálního území nebo adresy (obce, příp. ulice).
Zájmové území zakreslete do mapy.
     
     
Žadatel požaduje následující vyjádření:  Sítě NET4GAS, s.r.o.
 Sítě BRAWA, a.s.
Způsob doručení *
Adresa doručení
E-mail, na který Vám bude zaslán odkaz pro vyzvednutí vyjádření *
Zadejte mobilní telefon, na který Vám bude zaslán bezpečnostní kód pro vyzvednutí vyjádření *
+420
Souhlas žadatele *
Pole označená * jsou povinná
     
Identifikační údaje
Obchodní firma
IČO
Titul
Jméno
Příjmení
Korespondenční adresa
Obec
Část obce
Ulice
Číslo popisné / orientační
PSČ
Kontakt
Telefon
E-mail
Datum podání žádosti
Důvod žádosti
Název stavby
Předchozí vyjádření
Důvod žádosti
Důvod žádosti - interní
Druh stavby
Počet osob ve stavbě
Kategorie stavby
Popis stavby
Přílohy
Požadavek na vyjádření
Zájmové území
Forma a způsob doručení
Způsob doručení
E-mail
Mobilní číslo pro zaslání bezpečnostního kódu
Odeslání
Rekapitulaci Vaší žádosti si můžete vytisknout zde.
Opište kód *