Úvod

Služba „Vyjádření k existenci sítí plynárenských zařízení“ je webová aplikace určená pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí prostřednictvím internetu.

Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítě vůči zájmovému území žadatele v rámci předprojektové přípravy, zpracování projektu, územního a stavebního řízení dle Stavebního zákona, ale také pro případy, kdy je tento typ vyjádření vyžadován jinými zákony, případně z jiných interních důvodů žadatele. V případě, že Váš záměr nebude zasahovat do bezpečnostního pásma plynárenských zařízení, obdržíte obratem elektronické vyjádření se statusem NEZASAHUJE. V případě, že Váš záměr bude zasahovat do bezpečnostního pásma plynárenských zařízení, obdržíte elektronické vyjádření nejpozději do 30 dnů od doručení. V obou případech obdržíte e-mail s odkazem na vyzvednutí vyjádření.

Na této stránce jsou vydávána vyjádření za společnosti NET4GAS, s.r.o. a BRAWA, a.s. 1)
Za společnost BRAWA, a.s. se na základě plné moci vyjadřuje NET4GAS, s.r.o.

Ke službě lze přistoupit jako neregistrovaný uživatel pomocí karty Žádost o vyjádření.


1) BRAWA, a.s. je jediným vlastníkem potrubní linie plynovodu Gazela. Akciová společnost BRAWA je vlastněna jediným majitelem, mateřskou společností NET4GAS, s.r.o. jako licencovaným provozovatelem plynárenské přepravní soustavy České republiky. BRAWA, a.s. plynovod vlastní; NET4GAS, s.r.o. jej pak na základě transparentních smluvních vztahů provozuje. Oddělením vlastnického práva od provozování přepravní soustavy byly naplněny požadavky na nezávislost licencovaného provozovatele přepravní soustavy a rovný přístup třetích stran k přepravní soustavě.