Úvod

Služba „Vyjádření k existenci sítí plynárenských zařízení“ je webová aplikace určená pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí prostřednictvím internetu.

Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítě vůči zájmovému území žadatele v rámci předprojektové přípravy, zpracování projektu, územního a stavebního řízení dle Stavebního zákona, ale také pro případy, kdy je tento typ vyjádření vyžadován jinými zákony, případně z jiných interních důvodů žadatele. V případě, že Váš záměr nebude zasahovat do bezpečnostního pásma plynárenských zařízení, obdržíte obratem elektronické vyjádření se statusem NEZASAHUJE. V případě, že Váš záměr bude zasahovat do bezpečnostního pásma plynárenských zařízení, obdržíte elektronické vyjádření nejpozději do 30 dnů od doručení. V obou případech obdržíte e-mail s odkazem na vyzvednutí vyjádření.

Na této stránce jsou vydávána vyjádření za společnosti NET4GAS, s.r.o. a BRAWA, a.s. 1)
Za společnost BRAWA, a.s. se na základě plné moci vyjadřuje NET4GAS, s.r.o.

Ke službě lze přistoupit jako neregistrovaný uživatel pomocí karty Žádost.


1) BRAWA, a.s. je jediným vlastníkem potrubní linie plynovodu Gazela. Akciová společnost BRAWA je vlastněna jediným majitelem, mateřskou společností NET4GAS, s.r.o. jako licencovaným provozovatelem plynárenské přepravní soustavy České republiky. BRAWA, a.s. plynovod vlastní; NET4GAS, s.r.o. jej pak na základě transparentních smluvních vztahů provozuje. Oddělením vlastnického práva od provozování přepravní soustavy byly naplněny požadavky na nezávislost licencovaného provozovatele přepravní soustavy a rovný přístup třetích stran k přepravní soustavě.